JUDr. Vlastimir Ščudla

11.8. 1932 - 29.8. 1986

Dr. Ščudla Vlastimir žil svůj, bohužel krátký, život sportem. Již od mládí byl členem Sokola Vyškov, nejprve jako žák, poté jako dorostenec. V tomto období propadl košíkové, která se pro něj stala nedílnou součástí jeho života a doprovázela jej až do jeho smrti.

Po získání košíkářských dovedností hrál za dorostenecké družstvo Vyškova, které získalo na mistrovství Moravy v r. 1950 druhé místo. Po přechodu do družstva mužů si zde vytvořil dobrou pozici jako rozehravač a výborný střelec. V mužské kategorii také zažil jeden z největších úspěchů košíkové ve Vyškově, a to postup do 1. ligy. Družstvo tehdy spolu s ním tvořili: Fábera M., Hanousek J., Kostelka B., Michálek P., Ovčáčik R., Paluda St., Rychlík A., Ščudla Zd.,Veiter V., Zeman B. a Zedník B.

Součastně se svými hráčskými povinnostmi, působil i jako trenér družstva dorostenců. Zde dosáhl také úspěchu, neboť s tímto týmem zvítězili v celostátním přeboru DSO Slavoj a ve finále republikového mistrovství dorostu v Litoměřicích skončili na 4. místě. Družstvo dorostu tehdy tvořili: Paluda St., Šulc E., Kolečkář M. Mošťák J., Král K. a Ščudla Zd. Po odchodu těchto hráčů do mužů, trénoval i v následujících letech další družstva dorostenců.

Byl velmi náročný trenér, ale díky tomu dosahoval se svými tými velmi dobrých výsledků.

Pracoval také ve výboru košíkové a ve výboru jednoty Sokola Vyškov a to v letech 1954-1969. V roce 1968 slavnostně zahajoval činnost v nové sportovní hale za parkem a to jako předseda TJ Vyškov.

Po přestěhování do Brna dojížděl do Vyškova na tréninky st. pánů. V Brně pracoval v trenérské radě tehdejší Zbrojovky Brno.

JUDr. Vlastimir Ščudla se během svého života stal neoddělitelnou součástí vyškovské košíkové a svojí činností nezanedbatelně přispěl k rozvoji tohoto sportu v našem městě.