Dětské odpoledne

Dne 29.8.2015 proběhlo na hřišti OREL Vyškov dětské odpoledne, kterého se zúčastnilo o něco méně dětí než v předešlém ročníku. Děti však předváděly pěkné výkony a určitě si na své přišli i rodiče dětí. V průběhu celého dne proběhlo několik soutěží o zajímavé ceny. Tímto bychom chtěli poděkovat především firmám Rompa, Infos, Chocogastro, Respono. Také bychom rádi poděkovali všem, co se přišli pobavit i těm, co se jakoukoli měrou podíleli na přípravě a organizaci dětského dne.

David Slouka2.9 2015