Dětský den 2016
Dne 10. 9. 2016 proběhl pod taktovkou BK Vyškov již třetí ročník dětského dne. Místem konání bylo jako každý rok venkovní hřiště ZŠ Nádražní 5 (Orel Vyškov). Akce se zúčastnilo více než 40 soutěžích. V průběhu dne probíhaly kromě normálních i speciální soutěže o zajímavé ceny. Těmito soutěžemi byl běh s dítětem, střelba na koš pro nejmenší a střelba na koš pro dospělé. Všichni zúčastnění projevili sportovního ducha a k vidění bylo i mnoho zajímavých sportovních výkonů. Rádi bychom poděkovali všem, co se podíleli na přípravách a organizaci dětského dne a také všem účastníkům. Těšíme se na vás příští rok znovu.

David Slouka12.9 2016