program valné hromadyProgram Valné hromady (VH) 2017: 1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet 2. Volba komisí a zapisovatele 3. Schválení programu zasedání (VH) 4. Zprávy o činnosti za rok 2016 5. Zpráva kontrolní komise, včetně informace o hospodaření za kalendářní rok 2016 6. Rozpočet na rok 2017 a jeho schválení 7. Informace k činnosti během roku 2017, stav dotací a grantů 8. Volba členů výboru a revizní komise na další volební období 9. Návrh usnesení a jeho schválení 10. Různé, diskuze 11. Závěr VH

David Slouka22.5 2017