Program členské schůze

Basketbalový klub Vyškov, z.s. Mlýnská 737/10, Dědice, 682 01 Vyškov Zve členy na valnou hromadu klubu Termín konání je 27.9. od 18h v klubovně městské haly Za Parkem Program valné hromady 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Schválení programu 4. Volba výkonného výboru 5. Volba revizní komise 6. Zpráva o činnosti klubu za rok 2020 a schválení výsledku hospodaření 7. Zpráva o činnosti kontrolní komise 8. Schválení rozpočtu na rok 2021 9. Diskuze 10. Přijetí usnesení 11. Závěr 
Všichni členové jste srdečně zváni.

David Slouka24.9 2021