Historie 1933-49

Poprvé se u nás objevila košíková ve vyškovském Sokole, kde ji začali hrát studenti, kteří poznali tuto hru v Brně. A tak již v roce 1933 se objevil v zápisech cvičitelského sboru vedoucí košíkové Milan Nevřala a v roce 1935Karel Hrozek. Dokud byla na výši házená, košíková se hrávala jen po členském cvičení rekreačně. V roce 1935 došlo k prvnímu přátelskému zápasu s Přerovem, který pro nás skončil vysokou porážkou. Hráči prvního přátelského zápasu byli: Němec Květoslav, Třeský Miloš, Nevřala Milan, Měřinský Vladimír, Čtvrtníček Oldřich, Gottwald Jaroslav, Sedláček Jan, Wolf Jaromír, Rozsíval Milan.

V červnu 1937 se osamostatnil z herního odboru oddíl košíkové pod vedením Jaroslava Gottwalda a ještě v tom roce se uskutečnily dva přátelské zápasy s Kojetínem a Kroměříží. O rok později byl dalším soupeřem Uherský Brod. V roce 1939 vážné politické události ochromily i činnost oddílu košíkové.

V roce 1940 se vyškovské družstvo účastnilo turnaje v Přerově, mimo to hráli se Slezskou a Moravskou Ostravou a dvakrát s RG Vyškov, kde tuto hru propagoval profesor Josef Hrdlička. V tom roce se hrálo celkem 7 zápasů. V roce 1941 došlo k přátelskému utkání s Orlem Vyškov. Po rozpuštění Sokola hráli košíkáři pod různými hlavičkami, nejvíce jako družstvo KČT.

Po osvobození v roce 1945 se oddíl košíkové dal velmi brzy dohromady a zahájil činnost přátelským utkáním s RG Vyškov. Hodně pomáhaly zkušenosti hráčů, kteří studovali na vysokých školách v Brně, kde měla košíková v LK Brno, v Moravské Slavii a v SK Židenice velmi dobrou úroveň. V roce 1946 se rozběhl oddíl naplno. Bylo sehráno 30 zápasů a Vyškov se probojoval vítězstvím nad družstvy Kojetína a Kroměříže do divize. Na divizi však ještě nestačil, a tak se v ní udržel jen rok. Mezi hostujícími kluby ve Vyškově byly: Židenice, Brno I., Královo Pole, Arsenal Brno, VS Brno, DTJ Brno, Olympia Brno, Líšeň, Střelice, Brno II. V roce 1947 byl zahájen systematický trénink a dva hráči Aleš Šinogl a Vratislav Tenora byli posláni do státního kursu pro cvičitele košíkové. V tomto roce bylo sehráno opět 30 zápasů. Kromě brněnských družstev byla tehdy ve Vyškově družstva z Boskovic, Tišnova, Přerova. Košíkovou hráli také v obnoveném Orlu.

V roce 1948 dochází k reorganizaci tělovýchovy. Z vyškovského Orla, kde měla košíková velmi dobrou úroveň přichází hráči do našeho oddílu. Je vytvořeno dobré družstvo "A" mužů, dále družstvo "B" a poprvé družstvo dorostenců. Bylo sehráno 28 zápasů, převážně s brněnskými družstvy a na podzim se Vyškov probojoval podruhé do moravskoslezské divize. Družstva tvořili: Wolf Jaromír, Tureček Václav, Fábera Miloslav, bratři Chmelařové, Fišera Ladislav, Perla Oldřich, Kameníček Ivan, Gregor František, Hanák Ivo, Dvořák Ladislav, Hrozek Jiří, Tenora Vratislav, Šinogl Aleš, Zednik Bohumil, Michálek Pavel, Tencián Miroslav, Vyškovský Jan. Trenérem družstva je Jaroslav Gottwald. V tomto roce vytvořené družstvo dorostenců hrálo ve složení: Fábera Lubomír, Ščudla Vlastimír, Sečkař Jiří, Zborovský Dušan, Roman Božetěch, Rychlík Antonín, Zeman Bronislav, Weiter Vítězslav, Vežník Zdeněk, Čamek Zdeněk, Kostelka Božetěch, Klusal Stanislav.

V roce 1949 byla ustanovena družstva žen a dorostenek. Družstvo žen tvořily hráčky: Volková Olga, Novotná Marie, Svobodová Ludmila, Jedelská Naděžda, Tenorová Blanka, Stehlíková Lola. Dorostenky hrály ve složení: Grádlová Marie, Fáberová Jarmila, Nedělníková Marie, Špidlová Věra, Michálková Zdena, Sehnalová Vítězslava, Nohelová Jitka, Koudelková Marie. Trenérem družstva byl Jaromír Wolf. Počet utkání v tomto roce činil 52.