Historie 1970-79

V roce 1970 má oddíl v soutěžích 5 družstev. Ženy skončily ve II. lize a posledním 10. místě, muži "A" v divizi na 6. místě stejně jako dorostenky starší. Muži "B" ve II. tř. KP na 7. místě.
Rok 1971 zaznamenává další pokles výkonnosti jednotlivých družstev. Umístění v sezóně: muži "A" 9. místo v divizi, ženy 7. místo v KP I. tř., dorostenky st. 4. místo v KP I. tř. St. dorostenci vyhráli KP II. tř., muži "B" obsadili 9. místo ve II. tř. KP a družstvo žaček 6. místo v KP. Po skončení soutěže odchází celé družstvo dorostenek do žen. Je vytvořeno jedno družstvo dorostenek mladších ze dvou žákovských družstev.
Sezóna 1971-72 je poznamenáno sestupem mužů "A" z divize (12. místo) ženy skončily v KP I: tř. na 4. místě, dorostenky ml. na 6. místě KP I. tř. dorostenci st. na 9. místě KP I. tř., muži "B" ve III. tř. KP na 2. místě. Kromě těchto družstev má oddíl družstvo žáků a žaček.

V roce 1973 jsou členy družstva mužů "A": Berka Karel, Drnovský Zdeněk, Hájek Jiří, Hlaváček Vojtěch, Král Petr, Mikulík Vojtěch, Moučka Bořek, Neubauer Rudolf, Trávníček Jaroslav, Vágner Jiří a Zabloudil Zdeněk. Hrajícím trenérem je Ing. Kamil Král. V KP I. tř. se umístilo družstvo na 6. místě. Umístění družstva odpovídalo jak hráčskému složení tak i tréninkové morálce. Ženy hrály ve složení: Mikulíková Blanka, Gottwaldová Jitka a Olga, Holzerová Zdena, Jašíčková Jitka, Keříková Jiřina, Králová Věra, Kubelková Marie, Kubková Alena, Kýnová Eva, Michálková Zdena ml., Polášková Marie, Rajdová Hana, Sedláčková Alice, Ščudlová Marie. Trenérem družstva je Miloslav Fábera. V soutěži KP I. tř. skončilo družstvo na 6. místě. Družstvo mužů "B" vedl dlouholetý hrající trenér Ing. Jaromír Wolf. Družstvo tvoří: Wolf Michal, Wolf Jiří, Fábera Mil. st., Gregor Břetislav, JUDr. Ščudla Vlastimír, Ščudla Zdeněk, Ing. Ovčačik Miroslav, Ing. Tureček Václav, Paluda Stanislav a Novotný Zdeněk. Tuto sezónu muži „B“ vyhráli OP III. tř. Družstvo starších dorostenců v tomto roce tvořili hráči: Matula Zdeněk, Fojt Jiří, Ambroz Vladislav, Bébar Zdeněk, Čamek Jiří, Danada Jan, Fábera Miloslav ml., Furch Zdeněk, Kozina Libor, Mazour Jiří, Kratochvíl Vlastik, Ryška Jarda a Vrtílek M. Trenérem družstva byl Zdeněk Ščudla. V sezóně 1972-73 se umístili st. dorostenci v KP I. tř. na 7. místě z 10 družstev. Družstvo žáků vede Stanislav Paluda, pomáhá Jiří Hájek.
V měsíci září a říjnu 1973 probíhaly oslavy 40. let košíkové ve Vyškově. Proběhly přátelské turnaje mužů a žen. Byla instalována výstavka z historie vyškovské košíkové v klubovně sportovní haly. Vyvrcholení oslav bylo setkání bývalých hráčů a hráček a příznivců košíkové. Při této příležitosti obdrželi oddílová čestná uznání: Němec Květoslav a Nevřala Milan – zakládající členové košíkové ve Vyškově, Hrdlička Josef – profesor na RG za rozšiřování košíkové mezi studenty, Tenora Vratislav, Gottwald Jaroslav, Ing. Zedník Bohumír, Ščudla Zdeněk, Ing. Wolf Jaromír a Ing. Tureček Václav obdrželi čestné uznání za dlouholetou práci v oddíle.

V roce 1974 skončili muži "A" v I. tř. KP na 7. místě. Družstvo tvořili: Hájek Jiří, Hlaváček Vojtěch, Král Petr, MUDr. Mikulík Vojtěch, Tenora Jaroslav, Moučka Bořek, Neubauer Rudolf, Trávníček Jaroslav, Kupka Jaroslav a hrající trenér Ing. Kamil Král. Ženy se umístily také na 7. místě KP I. tř. Hrály ve složení: Drnovská Jitka, Rajdová Hana, Holzerová Zdena, Jašíčková J. , Kubíčková A., Kulíková Alena, Kýnová Eva, Matulová J., Michálková Zdena ml., Ščudlová Iva, Štenclová Eva, Slavíková Zuzka, Tománková Jitka, Štěpánková Květa, Tušová J., Brtníčková Marie. Trenérský post zastával Pavel Michálek. Družstvo st. dorostenců v tomto roce skončilo v KP I. tř. na 6. místě. Hráči: Ambroz L., Bébar Zdeněk, Fábera Miloslav ml., Kratochvíl Vlastimil, Mazour Jiří, Vrtílek M.,Fojt Jiří, Ryška Jaroslav, Čamek Jiří, Danada Jan, Kozina Libor. Trenérem byl Zdeněk Ščudla. Družstvo mužů "B" hrálo II. tř. KP a skončili na 9. místě pod vedením trenéra Ing. Jaromíra Wolfa. Hráči: Ing. Wolf Michal, Wolf Jiří, Ing. Tureček Václav, Gregor Břetislav, JUDr. Ščudla Vlastimír, Ščudla Zdeněk, Novotný Zdeněk, Vágner Jiří, Ing. Ovčačik Miroslav, Paluda Stanislav. Družstvo mladších dorostenek skončilo v této sezóně na 13. místě ze 16 družstev. Pod vedením Jarky Fáberové hrály: Blummensteinová Dana, Zelinková Hana, Fojtová Zdena, Hettfleischová Bedřiška a Zdena, Ježková Zdena, Karásková Hana, Tušová Alena, Jordánová Zdena, Rybnikářová Vlasta, Roubalová Emílie, Kalašová Alena, Zedníková Marie.
Dne 18.4.1974 provedl výbor oddílu závažné rozhodnutí. Vzhledem k nedostatku trenérů se bude oddíl v následujících letech věnovat pouze mužským složkám. Ženy, které jsou v oddíle budou hrát soutěž, pokud bude dostatečný počet hráček. Dorostenky, které hrají soutěž budou po dohodě převedeny pod ODPM Vyškov.

V roce 1975 se družstvo mužů "A" v KP I. umisťuje na 10. místě sestupuje do II. tř. KP. Hráči: Ambroz L., Bébar Z., Fojt J., Kratochvíl V., Král P., Kuska Jaroslav, MUDr. Mikulík Vojtěch, Moučka Bořek, Neubauer Rudolf, Tenora Jaroslav, Trávníček Jaroslav a Štěpnička Jan. Hrajícím trenérem je MUDr. V. Mikulík. Družstvo mužů "B" skončilo v této sezóně v KP III. tř. na 4. místě. Hráči: Ing. Wolf Jaroslav - hrající trenér, Ing. Wolf M., Wolf J., Ing. Tureček V., Ing. Ovčačik M., JUDr. Ščudla V., Ing. Král K., Novotný Z., Paluda S., Gregor B., Vágner J., Ščudla Z., a Michálek P. Družstvo žen pod vedením Pavla Michálka skončilo také na 4. místě KP I. tř. Hráčky: Holzerová Zdena, Jašíčková Jitka, Kotoulková Jiřina, Králová V. Kýnová Eva, Michálková Zd. ml., Mikulíková Blanka, Polášková Marie, Rajdová Hana, Ščudlová Marie a Iva, Štenclová Eva, Vrtílková Jarka. Družstvo mladších dorostenek hrálo I. tř. KP, kde skončilo na 9. místě. Již hrály pod hlavičkou ODPM Vyškov. Hrálo ve složení: Blummensteinová Dana, Zelinková H., Roubalová Ema a Dana, Ježková M., Čtvrtníčková Sv., Fojtová Zd., Jordánová Z., Zaoralová M., Šíblová J., Rybnikářová Vl., Holubcová L., Kořánková J., Tušová Alena. Trenéři družstva jsou Jarka a Miloslav Fáberovi. Družstvo žáků vede Vratislav Tenora. V sezóně skončili v KP žáků na 12. místě ze 16. družstev. Sestava žáků – Ondruška L., Budík J., Hettfleis L., Ježek M. a Ježek L., Matuška A., Paluda S. ml., Sommer J., Špičák J., Švarc D., Zbořil M., Tannenberger R., Táborský J..
Od roku 1975 zavádí oddíl košíkové oddílové příspěvky k vzhledem velmi nepříznivé situaci oddílu. Roční výše oddílového příspěvků činila: ročně dospělí Kč 100,-- dorostenci Kč 50,-- žactvo Kč 30,--.

V roce 1976 Muži "A" hráli KP II. tř. a skončili na 2. místě. Družstvo vedli Ing. Král K. a Paluda St. Hráči: Král P., Ing. Bystrý Pavel, Halgaš Jiří, Ing. Jirků Zd., Langr František, Kupka Jaroslav, MUDr. Mikulík V., Moučka Bořek, Neubauer Rudolf a Zabloudil Zdeněk. Muži "B" odehráli sezónu v KP III. tř. Hráči: Paluda St., Trávníček Jar., Ing. Král K., JUDr. Ščudla Vl., Gregor B., Ing. Ovčačik M., Fábera Milost., Drnovský Zd., Novotný Zd., Michálek P., Ščudla Zd., Spásat L., Ing. Tureček V. Družstvo starších dorostenek hrálo pod hlavičkou ODPM Vyškov a skončilo na 4. místě I. tř. KP pod vedením manželů Fáberových. V tomto soutěžním období hrála dvě žákovská družstva. Starší žáci pod vedením Vrat. Tenory skončili na 21. místě z 25 družstev. V této sezóně hrálo také nově založené družstvo ml. žáků, ročník 1964, pod vedením trenéra Zdeňka Ščudly. V KP žáků se umístili na posledním – 25. místě. Členové družstva: Kapounek Jiří, Bonezek Jiří, Engel Svatopluk, Gregor Zdeněk, Charous Josef, Kovalovský Vlastimil, Ščudla Jiří, Koudelka Kamil, Michálek Jindra, Petržela Ivan, Sedláček J., Tesař Pavel, Záhořík Jan, Žďárský J., Švec Petr.

V roce 1977 hráli muži "A" KP I. tř. skončili na 6. místě. Družstvo tvořili hráči: Bébar Zd., Ing. Bystrý Pavel, Hájek Jiří, Drnovský Zd., Ing. Jirků, Král Petr, Kupka Jar., Moučka B., Neubauer R., Zabloudil Zd., Bystrý Jar.. Trenéři družstva byli Ing. Král Kamil a Paluda Stanislav. Muži "B" hráli SOP. Tuto soutěž vyhráli a postoupili do II. tř. Družstvo hrálo ve složení: JUDr. Ščudla Vl. – hrající trenér, Gregor B., Kusala Petr, Ing. Král K., MUDr. Mikulík V., Novotný Zd., Ing. Ovčačik Mir., Paluda St., Sedláček J., Trávniček Jar. Družstvo mladších dorostenců hrálo KP ml. dorostenců. Trenérem je Tenora Vr. Obsadilo 12. místo z 18 družstev. Hráči: Budik J., Jeřábek J., Ježek M., Ondruška Vl., Somr J., Paluda St. ml., Sydra P., Švarc P., Táborský Jos., Zbořil M., Zbořil Milan, Hettfleis L., Valin D. a Špičák J. Družstvo žáků hrálo KP a skončilo na 24. místě z 29 družstev. Trenérem byl Ščudla Zdeněk. Složení družstva: Bonczek J., Kapounek J., Engels V., Charous J., Kovalovský Vl., Ščudla J., Kovalovský Z., Palásek L., Gregor Z., Koudelka K., Švec P., Ježek L., Gütter F., Jakoubek D., Matuška J., Jež L. Družstvo žáků "B" se utvořilo z družstva přípravky. Trenérem byl Kupka Jaroslav. Sehrálo 20 mistr. Utkání a ve všech bylo poraženo. Hráči: Neckař F., Michálek J., Oršel K., Táborský L., Švéda L., Bazal J., Mazáč I., Švarc M., Kapounek P., Zástěra P., Šafařík P., Otáhal P., Brtníček Vl., Záhořík J.. Družstvo st. dorostenek hrálo pod hlavičkou ODPM Vyškov. V KP I. tř. skončilo na 3. místě z 8. družstev. Trenéři byli manželé Fáberovi. Bylo vytvořeno družstvo žákyň. Trénuje na ZŠ Purkyňova a trenéři jsou sourozenci Štendovi. Hráčky: Procházková V., Císařová L., Dědková D., Dubská J., Duchoňová M., Kalová L., Gottwaldová Zorka, Hofmanová A., Jakoubková Irena, Losmanová H., Justová J., Kavková A., Kakáčová J., Navrátilová H., Moskovská J., Mrňková J., Salámová J., Vysloužilová G., Snídalová H., Stránská L., Michálková Hana. V této sezóně skončily žákyně v KP na 19. místě z 21. družstev.
Poprvé v historii oddílu je vytvořeno družstvo MINI ŽAČEK pod vedením trenérek Michálkové Z. st. a Zelinkové H. Hráčky: Adamcová J., Burdová J., Holzerová J., Michalcová A., a Michálková J., Musilová J., Menšíková A., Petrová S., Otevřelová D., Pospíšilová J., Rikanová J., Špičáková J., Rožová A., Dubrovská H., Zahradníčková K. Družstvo sehrálo 10 mistrovských utkání.

V roce 1978 muži "A" hráli v KP I. tř. a skončili z 12. družstev na 10. místě. Trenérem byl Paluda St. Hráči: Král K., Bystrý Jar., Bystrý P., Drnovský Z., Fojt J., Hájek J., Kupka J., Jirků Zd., Kostrba V., Neubauer R., Zabloudil Z. a Moučka B. Družstvo mužů "B" hrálo KP II. tř. a obsadilo poslední místo, tj. 12. místo. Trenéři jsou JUDr. Ščudla V. a Ing. Král K. Družstvo žáků "A" pod vedením Zd. Ščudly skončilo v soutěži na 9. místě z 26 účastníků. Družstvo žáků "B" pod vedením Jaroslava Kupky skončilo v soutěži na posledním - 26. místě. Družstvo žen pod vedením M. Fábery skončilo v KP I. tř. na posledním místě. Ml. dorostenky pod vedením Jarky Fáberové skončily v KP na posledním - 16. místě. Družstvo žákyň vedla Marie Polášková a hrálo pod hlavičkou ODPM Vyškov. V soutěži skončilo na 21. místě z 24. družstev. Byla také založena chlapecká přípravka pod vedením Jitky Měřínské.

V roce 1979 hrálo družstvo mužů "A" KP I. tř. a skončilo na posledním místě. Je nově založeno družstvo mužů "C". Trenérem je MUDr. Ambroz Jiří, členové - Ing. Šlezinger J., MUDr. Wolf Jiří, Ing. Špaňhel M., Šlezinger Z., Danada J., Durch Z.,Gryc Radim, Škarydka Jar., Sedláček Miloš. Družstvo žen skončilo v KP na 6. místě a po skončení soutěže bylo rozpuštěno pro nedostatek hráček. Družstvo ml. dorostenců pod vedením Zd. Grádly sehrálo za rok 1979 34 mistrovských utkání, z toho 14 vítězných. V kvalifikaci o postup do I. tř. KP byli dorostenci na 2. místě ze 6. družstev a postoupili do KP I. tř. Mladší dorostenky se umístily v soutěži na 13. místě z 15. družstev. Po skončení sezóny došlo ke sloučení zbytku ml. dorostenek a družstvem žákyň. Trenérem se stal M. Fábera. Družstvo žáků pod vedením Jaroslava Kupky v této sezóně nebylo do soutěže přihlášeno. Žákyně "A" se v sezóně umístily na velmi pěkném 2. místě z 20. družstev. Trenérem byl M. Fábera.