Informace pro rodiče:

Členské příspěvky pro sezónu 2020/2021

Příspěvky na následující sezónu tj. 2020/21 byly stanoveny stejně jako v předešlých letech a to takto:

Přípravka - 2500 Kč
Všechny hrající kategorie od U11 po muže: 3500 Kč
Senioři - 2000 Kč

Cestovné se bude i v této sezóně proplácet do 1 měsíce od jízdy.

Příspěvky je možné zaplatit najednou nebo po částech. Termíny zaplacení příspěvků:
1. polovina příspěvků do 31. 10. 2020
2. polovina příspěvků do 28. 2. 2021


Bližší informace u trenérů jednotlivých týmů.

ODPUŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ - Pro tuto sezonu je možné požádat o odpuštění příspěvku v případě sponzorského daru. Bližší informace vám poskytneme na emailu slouka.basketvyskov@gmail.com.

Platby posílejte na účet klubu (8994910217/0100), jako variabilní symbol použijte rodné číslo člena klubu a do poznámek prosím připište jméno a příjmení.

NÁBORY

Pokud máte zájem, aby se vaše dítě nově věnovalo basketbalu, kontaktujte našeho náboráře na emailu slouka.basketvyskov@gmail.com a připište i datum narození vaší ratolesti. Odpověď můžete očekávát během několika hodin.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

I v sezoně 2020/2021 je každý hráč/hráčka povinen dodat potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší jednoho roku. Tyto potvrzení prosím předávejte svým trenérům. Kdo nebude mít zdravotní potvrzení, nemůže nastupovat k soutěžním utkáním!