Členské příspěvky pro sezónu 2016/2017

Dne 9.6. 2016 výkonný výbor BK Vyškov rozhodl o výši příspěvků na následující sezónu takto:

Přípravka - 2000 Kč
Všechny hrající kategorie od U10 po muže: 3000 Kč
Senioři - 1500 Kč

Cestovné se bude i v následující sezóně proplácet do 1 měsíce od jízdy.

Příspěvky je možné zaplatit najednou nebo po částech. Termíny zaplacení příspěvků:
1. polovina příspěvků do 31. 10. 2016
2. polovina příspěvků do 28. 2. 2017

Bližší informace u trenérů jednotlivých týmů.

Platby posílejte na účet klubu (8994910217/0100), jako variabilní symbol použijte rodné číslo člena klubu a do poznámek prosím připište jméno a příjmení.

NÁBORY

Pokud máte zájem, aby se vaše dítě nově věnovalo basketbalu, kontaktujte našeho náboráře na emailu slouka.basketvyskov@gmail.com a připište i datum narození vaší ratolesti. Odpověď můžete očekávát během několika hodin.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

I v sezoně 2016/2017 je každý hráč/hráčka povinen dodat potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší jednoho roku. Tyto potvrzení prosím předávejte svým trenérům. Kdo nebude mít zdravotní potvrzení, nemůže nastupovat k soutěžním utkáním!