Zápasy kadetky U17 - 2018/2019

15:14;33:24;47:34;57:44
Růžková Adéla 13, Jakabová Katka 9, Slouková Daniela 6, Doleželová Hana 6, Gregušová Michaela 6, Ďurišová Pavlína 6, Ščudlová Eva 4, Cichrová Iva 3, Beránková Anna 2
18:13,34:19,52:37,65:49
Gregušová Michaela 14, Růžková Adéla 12, Slouková Daniela 10, Kufčáková Aneta 8, Cichrová Iva 8, Ščudlová Eva 5, Doleželová Hana 2, Beránková Anna 2, Jakabová Katka 2, Ďurišová Pavlína 2
23:12,14:9,28:9,26:4
Slouková Daniela 23, Ščudlová Eva 11, Kufčáková Aneta 10, Růžková Adéla 9, Jakabová Katka 8, Ďurišová Pavlína 8, Beránková Anna 8, Gregušová Michaela 4, Cichrová Iva 4, Slouková Sandra 2
23:13,21:7,22:3,16:2
Růžková Adéla 19, Cichrová Iva 12, Ďurišová Pavlína 11, Slouková Daniela 9, Ščudlová Eva 9, Beránková Anna 8, Slouková Sandra 7, Jakabová Katka 4, Gregušová Michaela 3
15:13,13:16,13:8,9:19
Slouková Daniela 14, Cichrová Iva 11, Slouková Sandra 10, Gregušová Michaela 7, Ščudlová Eva 7, Beránková Anna 5, Ďurišová Pavlína 2
15:13,13:16,13:8,9:19
Slouková Daniela 23, Cichrová Iva 14, Beránková Anna 13, Gregušová Michaela 10, Ščudlová Eva 9, Slouková Sandra 4
6:19,14:24,6:31,6:31
Gregušová Michaela 23, Slouková Daniela 17, Růžková Adéla 16, Kufčáková Aneta 14, Cichrová Iva 10, Beránková Anna 8, Slouková Sandra 6, Ščudlová Eva 6, Jakabová Katka 5
4:27,12:24,2:30,8:30
Cichrová Iva 35, Ščudlová Eva 18, Slouková Daniela 16, Gregušová Michaela 16, Slouková Sandra 12, Kufčáková Aneta 8, Jakabová Katka 6
8:19,9:22,13:22,16:11
Cichrová Iva 14, Jakabová Katka 13, Slouková Daniela 11, Slouková Sandra 10, Beránková Anna 9, Růžková Adéla 7, Kufčáková Aneta 6, Ščudlová Eva 4
4:14,15:24,7:21,12:13
Slouková Daniela 14, Růžková Adéla 12, Beránková Anna 11, Kufčáková Aneta 10, Cichrová Iva 10, Jakabová Katka 9, Slouková Sandra 4, Ščudlová Eva 2
8:10,8:13,8:15,14:10
Beránková Anna 10, Gregušová Michaela 8, Ščudlová Eva 8, Růžková Adéla 7, Jakabová Katka 4, Ďurišová Pavlína 3, Kufčáková Aneta 2
8:8,7:16,8:6,10:21
Růžková Adéla 13, Gregušová Michaela 10, Beránková Anna 8, Ďurišová Pavlína 8, Jakabová Katka 6, Ščudlová Eva 4, Kufčáková Aneta 2
3:20,11:17,12:19,13:18
Beránková Anna 17, Cichrová Iva 16, Růžková Adéla 14, Slouková Daniela 10, Gregušová Michaela 8, Ščudlová Eva 6, Ďurišová Pavlína 3
19:13,20:10,7:17,14:18
Slouková Daniela 12, Růžková Adéla 10, Cichrová Iva 10, Beránková Anna 9, Ďurišová Pavlína 8, Gregušová Michaela 7, Ščudlová Eva 2
17:9,21:6,16:11,17:10
Slouková Daniela 12, Ščudlová Eva 11, Kufčáková Aneta 11, Beránková Anna 9, Růžková Adéla 8, Cichrová Iva 8, Slouková Sandra 4, Gregušová Michaela 4, Jakabová Katka 4
22:7,21:16,22:9,33:14
Růžková Adéla 19, Ščudlová Eva 16, Slouková Daniela 15, Jakabová Katka 13, Beránková Anna 9, Cichrová Iva 9, Gregušová Michaela 7, Slouková Sandra 6, Kufčáková Aneta 4
4:18,4:16,9:13,9:22
Slouková Daniela 13, Beránková Anna 13, Ščudlová Eva 13, Cichrová Iva 11, Ďurišová Pavlína 7, Slouková Sandra 4, Gregušová Michaela 4, Růžková Adéla 2, Jakabová Katka 2
6:12,5:23,10:16,3:13
Ščudlová Eva 13, Růžková Adéla 12, Beránková Anna 11, Gregušová Michaela 8, Slouková Daniela 6, Ďurišová Pavlína 5, Cichrová Iva 4, Slouková Sandra 3, Jakabová Katka 2
15:7,13:18,13:16,10:13
Slouková Daniela 15, Ščudlová Eva 10, Beránková Anna 7, Gregušová Michaela 6, Cichrová Iva 6, Růžková Adéla 3, Slouková Sandra 2, Kufčáková Aneta 2
7:8,22:12,11:8,24:14
Slouková Daniela 23, Cichrová Iva 15, Slouková Sandra 8, Beránková Anna 8, Ščudlová Eva 6, Gregušová Michaela 2, Kufčáková Aneta 2
27:2,30:5,29:1,22:7
Slouková Daniela 19, Gregušová Michaela 16, Cichrová Iva 15, Ďurišová Pavlína 14, Ščudlová Eva 12, Kufčáková Aneta 12, Slouková Sandra 10, Jakabová Katka 10
25:5,21:2,18:11,37:6
Slouková Daniela 20, Ščudlová Eva 18, Jakabová Katka 17, Ďurišová Pavlína 12, Cichrová Iva 12, Gregušová Michaela 10, Kufčáková Aneta 10, Slouková Sandra 2
28:2,38:2,20:5,18:6
Cichrová Iva 18, Gregušová Michaela 16, Ščudlová Eva 14, Slouková Sandra 14, Slouková Daniela 12, Beránková Anna 10, Ďurišová Pavlína 8, Kufčáková Aneta 6, Jakabová Katka 4, Doleželová Hana 2
17:5,13:7,26:4,10:7
Gregušová Michaela 18, Slouková Daniela 10, Beránková Anna 9, Kufčáková Aneta 8, Cichrová Iva 7, Doleželová Hana 6, Ščudlová Eva 6, Jakabová Katka 2